GUUTUU SHIFARRAA: IJI NAMOOTAA GARA BIRAA EEGA - CJTV

Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin Waaqeffannaa: Faarfataa Guutuu Shifarraa