Farfaatuu Bilisee Karrasaa #2 Albumii Guutuu. Oromo gospel song Bilise Karasa full album #2. Magarsa

''Namni kakuu hinbadu yoomuu''! Farfannaa Afaan Oromo kan baay'ee keesssa namaatti hafuudha.Dhageeffadhaa ittiin eebbifamaa. Farfannaa Afaan hundaa bakka itti argattan waan ta'eef SUBSCRIBE ,like fi share gochuu akka hindagannee! Eebbifamaa!!!