WAAQAYYO WA'EE BIYYA KEENYAA MAAL JEDHAA? SAGANTAA WALDAA GUUTUU WANGEELAA GUULLALLEE KUTAA 2FFAA

#SUBSCRIBE #MOAATV #COMMENT #LIKE #SHARE ABDIIN AMMAYYUU SIIF JIRA! LUBA DR. GAMMACHIIS DASTAA